Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website


Voor alle duidelijkheid wijst Damon Educatie ten aanzien van de website www.damon.nl/wijsworden u op het volgende:
De website en alle teksten daarop, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Damon Educatie. Het is niet toegestaan om de site of tekstgedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieĢˆren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damon Educatie. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Stel ons in dat geval op de hoogte: info@damon-educatie.nl


De informatie op www.damon.nl/wijsworden wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Damon Educatie (ook niet via een eigen netwerk).


Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.damon.nl/wijsworden geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Hoewel Damon Educatie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Damon Educatie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.