De Methode

Opbouw methode Wijs Worden

Wijs Worden basiseditie deel 1, 2 en 3 voor VMBO/Havo (leerboek, werkboek, docentenhandleiding)
Wijs Worden deel 1, 2 en 3 voor Havo/VWO (leerboek, werkboek, docentenhandleiding)
Wijs Worden tweede fase (deel 4) voor Havo/VWO (leerboek, docentenhandleiding)

Doelgroep van Wijs Worden
Wijs Worden komt tegemoet aan de grote vraag naar bezinning op levensbeschouwing, ethiek, burgerschap, en filosofie in het Voortgezet Onderwijs. De methode is bruikbaar in de basisvorming bij die vakken waar ‘verantwoordelijk handelen’ een belangrijk thema vormt.
Van Wijs Worden zijn twee versies leverbaar:
Wijs Worden voor VWO
• Wijs Worden Basis voor VMBO-T/HAVO
 

Kenmerken Wijs Worden
Met de methode Wijs Worden maakt de leerling kennis met levensbeschouwelijke vragen en antwoorden daarop. De inhoud staat in het perspectief van het actuele debat over de plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving. Daarom spelen basiswaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en tolerantie een belangrijke rol.
Wijs Worden draagt bij tot het vermogen van de leerling om kritisch te kunnen reflecteren op de eigen - groeiende - levensbeschouwelijke en morele opvattingen; voor deze kritische reflectie op de eigen levensbeschouwing wordt binnen Wijs Worden de term ‘filosofie’ gebruikt.

Inhoud Wijs Worden (beide edities)

Deel 1
hst 1 Over wat echt belangrijk is
hst 2 Samen op de wereld
hst 3 Over wat wel en niet deugt
hst 4 Hoofdwaarden in onze maatschappij
hst 5 Wat kun je zeker weten?
hst 6 Jodendom, christendom, islam
(Verschenen in januari 2012)

Deel 2
hst 1 Taal
hst 2 Seksualiteit en samenleving
hst 3 Humanisme
hst 4 Evolutie en schepping
hst 5 Straf
hst 6 Oosterse wijsheid: hindoeïsme en boeddhisme
(Verschenen in september 2012)

Deel 3
hst 1 Gelukkig worden
hst 2 Lijden en dood
hst 3 Nieuwe levensbeschouwingen
hst 4 Mensbeelden
hst 5 Mode
hst 6 Wijsheid uit het oude China (niet in de basiseditie)
(Verschenen in juni 2013)
 

Wijs Worden wordt digitaal aangeboden via Schooltas. De gegevens zijn:

Wijs Worden deel 1 leerboek, e-nummer 9789460363948,
prijs € 10,- (incl. 9% BTW)
Wijs Worden deel 1 werkboek, e-nummer 9789460363955,
prijs € 9,50 (incl. 9% BTW)

Wijs Worden deel 2 leerboek, e-nummer 9789460363962,
prijs € 10,- (incl. 9% BTW)
Wijs Worden deel 2 werkboek, e-nummer 9789460363979,
prijs € 9,50 (incl. 9% BTW)

Wijs Worden deel 3 leerboek, e-nummer 9789460363986,
prijs € 10,- (incl. 9% BTW)
Wijs Worden deel 3 werkboek, e-nummer 9789460363993,
prijs € 9,50 (incl. 9% BTW)

Wijs Worden tweede fase leerboek (editie 2020) 978 94 6036 261 3 €13,95 (incl. 9% BTW)

Wijs Worden tweede fase deel 4 leerboek, e-nummer 9789460364006, prijs € 12,50 (incl. 9% BTW)